Hva er typisk deg? Bruk det til din fordel.

Du er satt sammen av helt unike karaktertrekk som koblet sammen med din utholdenhet og styrke gjør deg i stand til å nå dine personlige fremtidige mål.

Men én ting er å være i stand til å nå sine mål – noe helt annet er det å faktisk gjøre noe aktivt for å NÅ dem. Dette handler om bevisstgjøring. Er du bevisst dine unike karaktertrekk, din styrke og dine fremtidige mål her i livet?

Her er en tankeøvelse for å hjelpe deg til å fokusere, og til å se hvilke egenskaper du har som menneske, og hvordan du kan nyttiggjøre dem bedre.

Ta et ark og del det opp i to kolonner. På venstre side lister du alle dine unike egenskaper og sterke sider; alt fra dine evner til å observere og huske detaljer til dine sosiale ferdigheter som feks ditt anlegg for å konversere og skape kontakt med mennesker. På høyre side lister du opp dine store mål her i livet. Når du er ferdig med de to kolonnene: Dra linjer som viser forbindelsen mellom unike ferdigheter og hvordan disse kan hjelpe deg i å nå de forskjellige konkrete mål.

Videre, bruk litt tid på å reflektere over følgende spørsmål: Sitter du på sterke unike sider som du ikke bruker til din fordel? Hvis så er tilfelle, hva tror du er årsaken til du lar gode muligheter ligge brakk? Hvilke mål kunne nettopp disse karaktertrekkene hjelpe deg i å nå? Dersom du har unike evner som du ikke nyttiggjør deg av; fins det en kreativ måte å teste dem på, for å se om de kanskje kan ta deg et steg nærmere?

Er du interessert i å finne ut enda mer om dine helt unike karaktertrekk? Les mer om personlighetstyper på bloggen min her: Hvem er du – i team og på jobb?

Jeg anbefaler også at du sjekker ut denne personlighetstesten: Disc testen

Lykke til!